Napsali o nás - Luční jez je bydlením budoucnosti

Prá­vo 11.4. 2017
Luč­ní jez je byd­le­ním budouc­nos­ti
Zřej­mě v neja­trak­tiv­něj­ším byto­vém kom­ple­xu Luč­ní jez, kte­rý sto­jí v kli­do­vé zóně měs­ta a sou­čas­ně jen pár minut od his­to­ric­ké­ho cen­t­ra, při­bu­dou nové obyt­né domy...

Comments are closed.