Sanitární zařízení

Kou­pel­ny a WC jsou vyba­ve­ny sani­tár­ní kera­mi­kou JIKA, kdy jsou pou­ži­ty závěs­né WC mísy včet­ně podo­mít­ko­vých setů, tla­čí­tek a prkén­ka. Umy­va­dla jsou vyba­ve­na bate­ri­e­mi a vany spr­cho­vý­mi a vano­vý­mi bate­ri­e­mi, vany obezděné.

I zde si kli­ent může vybrat pod­le vlast­ní­ho uvá­že­ní. Měře­ní spo­tře­by stu­de­né a tep­lé vody v šach­tách v bytech. 

  • sani­tár­ní kera­mi­ka JIKA
  • závěs­né WC mísy
  • obe­zdě­né ple­cho­vé vany, aty­pic­ké vany Ravak Rosa I s akry­lá­to­vým čel­ním krytem
  • umy­va­dlo­vé, vano­vé a spr­cho­vé baterie
  • měře­ní spo­tře­by vody v šach­tách v bytech