Průkaz energetické náročnosti budovy

Objekt je navr­žen s ener­ge­tic­kou nároč­nos­tí tří­dy B.