Protipovodňová opatření

Již při vlastním projektování domů byla zohledněna skutečnost, že se nachází na břehu Vltavy. Domy byly výškově založeny dostatečně vysoko tak, aby obytná podlaží byla nad hladinou vody z povodně roku 2002.

Suterénní část je vyrobena jako „vodotěsná krabice“ z vodostavebního betonu. Každý vjezd do garáží – suterénních prostor je vybaven mobilními protipovodňovými zábranami, které ochrání suterénní prostory s garážemi před povodněmi.

  • obytná podlaží domů jsou založena dostatečně vysoko
  • nadzemní obytná podlaží až 1,5 m nad hladinou povodní roku 2002
  • vjezd do garáží vybaven mobilním protipovodňovými zábranami
  • suterén realizován jako železobetonová vana z vodostavebního betonu
  • zpětné klapky na hlavních řadech dešťové kanalizace
  • uzavírací šoupata v šachtách u řeky
  • ochranný val realizovaný společně s cyklostezkou