Ceníky bytů

Chce­te byd­let v jed­nom z neja­trak­tiv­něj­ších míst Čes­kých Budě­jo­vic, neda­le­ko cen­t­ra a při­tom v pří­ro­dě? Rezi­denč­ní čtvrť Luč­ní jez Vám nabí­zí vše, co oče­ká­vá­te od kva­lit­ní­ho byd­le­ní. Zde si může­te vyhle­dat vyho­vu­jí­cí vol­ný byt.Ceny uve­de­ny včet­ně DPH a ceny podí­lu na pozem­ku.

Ceník bytů, budova D

voln

pod­la­ží

č. bytu

typ bytu 

m2-byt

m2-tera­sa

stav

1

D101

2+kk

57,82

39,06

pro­dán

1

D102/111

4+kk

104,49

38,44

pro­dán

1

D103/110

4+kk

104,49

38,44

pro­dán

1

D104

2+kk

57,86

38,44

pro­dán

1

D105

2+kk

58,26

38,44

pro­dán

1

D106

2+kk

51,39

4,55

pro­dán

1

D107

2+kk

52,33

4,97

pro­dán

1

D108/109

4+kk

110,63

8,46

pro­dán

1

D112

2+kk

74,66

0

pro­dán

2

D201

2+kk

72,21

6,14

pro­dán

2

D202

2+kk

51,52

4,58

pro­dán

2

D203

2+kk

51,92

4,91

pro­dán

2

D204

2+kk

51,92

4,91

pro­dán

2

D205

2+kk

51,52

4,91

pro­dán

2

D206

2+kk

51,92

4,91

pro­dán

2

D207

2+kk

51,39

4,56

pro­dán

2

D208

2+kk

51,99

12,03

pro­dán

2

D209/210

4+kk

110,63

14,10

pro­dán

2

D211

2+kk (ate­lier)

43,18

5,76

pro­dán

2

D212

2+kk (ate­lier)

43,18

5,76

pro­dán

2

D213

2+kk

65,55

7,99

pro­dán

2

D214

2+kk

48,70

10,34

pro­dán

3

D301

3+kk

85,48

54,60

pro­dán

3

D302

2+kk

77,09

45,11

pro­dán

3

D303

2+kk

51,52

5,38

pro­dán

3

D304

4+kk

99,37

11,41

pro­dán

3

D305

4+kk

99,37

11,41

pro­dán

3

D306

2+kk

51,52

5,81

pro­dán

3

D307

2+kk

51,92

5,81

pro­dán

3

D308

2+kk

51,41

5,38

pro­dán

3

D309/310

6+kk

171,46

25,68

pro­dán

3

D311

2+kk

65,56

9,46

pro­dán

4

D401

3+kk

85,68

26,83

pro­dán

4

D402

2+kk

76,87

17,08

pro­dán

4

D403

2+kk

51,83

5,38

pro­dán

4

D404

4+kk

99,76

11,41

pro­dán

4

D405

4+kk

99,76

11,41

pro­dán

4

D406

2+kk

51,52

5,81

pro­dán

4

D407

2+kk

51,92

5,81

pro­dán

4

D408

2+kk

51,41

5,38

pro­dán

4

D409/410

6+kk

171,46

25,68

pro­dán

4

D411

2+kk

65,56

9,46

pro­dán

5

D501

5+kk

155

37

pro­dán

5

D502

5+kk

149

21

pro­dán

5

D503

6+kk

176,50

37,80

pro­dán

5

D504

3+kk

102,50

16,50

pro­dán

5

D505

4+kk

115,87

13,87

pro­dán

5

D506

2+kk

65,56

9,46

pro­dán

 

Ceník bytů, budova E

pod­la­ží

č. bytu

typ bytu 

m2-byt

m2-tera­sa

stav

1

E101/102

4+kk

106,19

10,43

pro­dán

1

E103

2+kk

50,16

5,30

pro­dán

1

E104

2+kk

53,13

5,30

pro­dán

1

E105

2+kk

53,13

5,30

pro­dán

1

E106

2+kk

50,16

5,30

pro­dán

1

E107

2+kk

51,58

5,30

pro­dán

1

E108

3+kk

97,30

18,67

pro­dán

1

E109

1+kk

38,57

0

pro­dán

1

E110

2+kk

43,41

0

pro­dán

1

E111

2+kk

43,19

0

pro­dán

1

E112

3+kk

76,53

4,03

pro­dán

1

E113

1+kk

68,51

0

pro­dán

2

E201

2+kk

55,61

20,12

pro­dán

2

E202

2+kk

51,06

6,21

pro­dán

2

E203

2+kk

50,16

6,21

pro­dán

2

E204

2+kk

53,10

6,21

pro­dán

2

E205

2+kk

53,10

6,21

pro­dán

2

E206

2+kk

50,16

6,21

pro­dán

2

E207

2+kk

51,58

6,00

pro­dán

2

E208

3+kk

84,38

7,37

pro­dán

2

E209

3+kk

68,83

9,71

pro­dán

2

E210

2+kk

43,63

5,60

pro­dán

2

E211

2+kk

43,41

5,60

pro­dán

2

E212

3+kk

76,52

10,48

pro­dán

3

E301

4+kk

103,92

26,33

pro­dán

3

E302

3+kk

63,34

6,21

pro­dán

3

E303

3+kk

83,60

11,81

pro­dán

3

E304

3+kk

83,77

11,81

pro­dán

3

E305

3+kk

63,35

5,30

pro­dán

3

E306

4+kk

119,32

10,82

pro­dán

3

E307

3+kk

82,44

10,48

pro­dán

4

E401

4+kk

103,96

26,33

pro­dán

4

E402

2+kk

50,16

6,21

pro­dán

4

E403

4+kk

98,33

11,81

pro­dán

4

E404

4+kk

98,51

11,81

 

pro­dán

4

E405

2+kk

50,16

6,21

pro­dán

4

E406

4+kk

119,84

13,10

pro­dán

4

E407

3+kk

82,43

10,72

pro­dán

5

E501

4+kk

114

26,50

pro­dán

5

E502

3+kk

97,80

16,62

pro­dán

5

E503

5+kk

141

22

pro­dán

5

E504

2+kk

47,31

8,17

pro­dán

5

E505

2+kk

52,62

5,73

pro­dán

5

E506

4+kk

115

14,60

pro­dán


Nabí­zí­me hypo­téč­ní finan­co­vá­ní bytu, kte­ré Vám usnad­ní ces­tu k Vaše­mu nové­mu byd­le­ní. Luč­ní jez - to je moder­ní byd­le­ní pro ty, kte­ří chtě­jí více...