Ceníky garáží a sklepů

Chce­te byd­let v jed­nom z neja­trak­tiv­něj­ších míst Čes­kých Budě­jo­vic, neda­le­ko cen­t­ra a při­tom v pří­ro­dě? Rezi­denč­ní čtvrť Luč­ní jez vám nabí­zí vše, co oče­ká­vá­te od kva­lit­ní­ho byd­le­ní. Zde si může­te vyhle­dat vyho­vu­jí­cí vol­ný byt. Ceny uve­de­ny včet­ně DPH a ceny podí­lu na pozem­ku.

Ceník garáže - 2.PP

patro

garáž

plo­cha m2

cena

stav

2PP

 G.02.1

18,14

pro­dá­na

2PP

G.02.2

18,14

pro­dá­na

2PP

G.02.3

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.4

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.5

18,14

pro­dá­na

2PP

G.02.6

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.7

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.8

18,62

 

pro­dá­na

2PP

G.02.9

18,60

 

pro­dá­na

2PP

G.02.10+11

40,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.12

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.13

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.14

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.15

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.16

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.17

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.18

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.19

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.20

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.21

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.22

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.23

18,31

 

pro­dá­na

2PP

G.02.24

18,31

 

pro­dá­na

2PP

G.02.25

18,31

pro­dá­na

2PP

G.02.26

18,31

 

pro­dá­na

2PP

G.02.27

32,25

 

pro­dá­na

2PP

G.02.28

26,47

 

pro­dá­na

2PP

G.02.29

19,20

 

pro­dá­na

2PP

G.02.30

18,00

 

pro­dá­na

2PP

G.02.31

17,98

 

pro­dá­na

2PP

G.02.32

32,00

 

pro­dá­na

2PP

G.02.33

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.34

18,14

pro­dá­na

2PP

G.02.35

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.36

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.37

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.38

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.39

26,40

 

pro­dá­na

2PP

G.02.40

26,40

 

pro­dá­na

2PP

G.02.41

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.42

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.43

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.44

18,11

 

pro­dá­na

2PP

G.02.45

18,14

pro­dá­na

2PP

G.02.46

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.47

18,14

  

pro­dá­na

2PP

G.02.48

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.49

18,14

pro­dá­na

2PP

G.02.50

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.51

18,14

 

pro­dá­na

2PP

G.02.52

18,14

pro­dá­na

2PP

G.02.53

18,17

 

pro­dá­na

2PP

G.02.54

18,16

 

pro­dá­na

 

Ceník garáže - 1.PP

patro

garáž

plo­cha m2

cena

stav

1PP

G.01.1

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.2

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.3

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.4

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.5

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.6

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.7

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.8

18,58

 

pro­dá­na

1PP

G.01.9

18,57

 

pro­dá­na

1PP

G.01.10

18,63

 

pro­dá­na

1PP

G.01.11

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.12

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.13

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.14

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.15

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.16

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.17

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.18

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.19

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.20

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.21

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.22

18,63

 

pro­dá­na

1PP

G.01.23

18,63

 

pro­dá­na

1PP

G.01.24

18,63

 

pro­dá­na

1PP

G.01.25

18,63

 

pro­dá­na

1PP

G.01.26

26,47

 

pro­dá­na

1PP

G.01.27

19,20

 

pro­dá­na

1PP

G.01.28

32,00

 

pro­dá­na

1PP

G.01.29

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.30

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.31

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.32

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.33

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.34

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.35

18,07

 

pro­dá­na

1PP

G.01.36

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.37

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.38

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.39

18,11

 

pro­dá­na

1PP

G.01.40

18,14

pro­dá­na

1PP

G.01.41

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.42

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.43

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.44

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.45

18,19

 

pro­dá­na

1PP

G.01.46

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.47

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.48

18,14

 

pro­dá­na

1PP

G.01.49

18,31

 

pro­dá­na

1PP

G.01.50

18,16

 

pro­dá­na

 

Ceník sklepy

scho­diš­ťo­vá sek­ce: D1 D2 E1 E2

patro

sklep

plo­cha m2

cena

stav

2PP

S.02.1

3,41

pro­dán

2PP

S.02.2

2,13

 

pro­dán

2PP

S.02.3

2,14

 

pro­dán

2PP

S.02.4

2,16

 

pro­dán

2PP

S.02.5

2,16

 

pro­dán

2PP

S.02.6

2,16

 

pro­dán

2PP

S.02.7

2,16

 

pro­dán

2PP

S.02.8

2,14

 

pro­dán

2PP

S.02.9

2,13

 

pro­dán

2PP

S.02.10

3,40

 

pro­dán 

2PP

S.02.11

3,53

 

pro­dán

2PP

S.02.12

3,55

 

pro­dán

2PP

S.02.13

2,11

 

pro­dán

2PP

S.02.14

1,85

 

pro­dán

2PP

S.02.15

2,92

pro­dán

2PP

S.02.16

2,49

pro­dán

2PP

S.02.17

3,33

 

pro­dán

2PP

S.02.18

3,21

 

pro­dán

2PP

S.02.19

2,33

 

pro­dán

2PP

S.02.20

2,33

 

pro­dán

2PP

S.02.21

2,30

 

pro­dán

2PP

S.02.22

2,30


pro­dán

2PP

S.02.23

3,53

 

pro­dán

2PP

S.02.24

3,55

 

pro­dán

2PP

S.02.25

3,40

 

pro­dán

2PP

S.02.26

2,13

 

pro­dán

2PP

S.02.27

2,14

pro­dán

2PP

S.02.28

2,16

 

pro­dán

2PP

S.02.29

2,16

 

pro­dán

2PP

S.02.30

4,37

 

pro­dán

2PP

S.02.31

2,62

 

pro­dán

2PP

S.02.32

2,72

 

pro­dán

2PP

S.02.33

2,95

 

pro­dán

2PP

S.02.34

4,14

 

pro­dán

1PP

S.01.1

3,41

 

pro­dán

1PP

S.01.2

2,13

 

pro­dán

1PP

S.01.3

2,14

 

pro­dán

1PP

S.01.4

2,16

pro­dán

1PP

S.01.5

2,16

 

 pro­dán

1PP

S.01.6

2,16

 

pro­dán

1PP

S.01.7

2,16

 

pro­dán

1PP

S.01.8

2,14

 

pro­dán

1PP

S.01.9

2,13

 

pro­dán

1PP

S.01.10

3,40

 

pro­dán

1PP

S.01.11

3,40

 

pro­dán

1PP

S.01.12

2,12

 

pro­dán

1PP

S.01.13

2,14

 

pro­dán

1PP

S.01.14

2,16

 

pro­dán

1PP

S.01.15

2,16

 

pro­dán

1PP

S.01.16

2,26

 

pro­dán

1PP

S.01.17

2,72

 

pro­dán

1PP

S.01.18

3,33

 

pro­dán

1PP

S.01.19

5,88

 

pro­dán

1PP

S.01.20

5,88

 

pro­dán

1PP

S.01.21

5,88

76 400 Kč 

vol­ný

1PP

S.01.22

5,88

 

pro­dán

1NP

S.1.1

1,85

 

pro­dán

1NP

S.1.2

1,95

 

pro­dán

1NP

S.1.3

1,85

 

pro­dán

1NP

S.1.4

1,96

 

pro­dán

1NP

S.1.5

1,99

 

pro­dán

1NP

S.1.6

2,31

 

pro­dán

1NP

S.1.7

2,22

 

pro­dán

1NP

S.1.8

2,22

 

pro­dán

1NP

S.1.9

2,65

 

pro­dán

1NP

S.1.10

4,20

 

pro­dán

1NP

S.1.11

3,34

 

pro­dán

1NP

S.1.12

2,65

 

pro­dán

1NP

S.1.13

3,26

 

pro­dán

1NP

S.1.14

2,43

 

pro­dán

1NP

S.1.15

2,61

 

pro­dán

1NP

S.1.16

3,98

 

pro­dán

1NP

S.1.17

3,06

 

pro­dán

1NP

S.1.18

3,06

 

pro­dán

1NP

S.1.19

3,18

 

pro­dán

1NP

S.1.20

5,08

 

pro­dán

1NP

S.1.21

3,13

 

pro­dán

1NP

S.1.22

2,64

 

pro­dán

1NP

S.1.23

4,80

 

pro­dán

1NP

S.1.24

4,34

 

pro­dán

1NP

S.1.25

2,90

 

pro­dán

1NP

S.1.26

2,90

39 000 Kč 

vol­ný

1NP

S.1.27

3,58

pro­dán

1NP

S.1.28

3,58

 

pro­dán

1NP

S.1.29

3,58

 

pro­dán

1NP

S.1.30

3,58

 

pro­dán

1NP

S.1.31

2,90

 

pro­dán

1NP

S.1.32

2,90

39 000 Kč 

vol­ný

2NP

S.2.1

4,20

 

pro­dán

2NP

S.2.2

3,34

46 750 Kč 

vol­ný

2NP

S.2.3

2,65

 

pro­dán

2NP

S.2.4

2,27

31 800 Kč 

vol­ný

2NP

S.2.5

2,31

 

pro­dán

2NP

S.2.6

2,22

 

pro­dán

2NP

S.2.7

2,22

pro­dán

2NP

S.2.8

2,65

   37 000 Kč 

vol­ný

2NP

S.2.9

3,71

 

pro­dán

2NP

S.2.10

3,43

 

pro­dán


Nabí­zí­me hypo­téč­ní finan­co­vá­ní bytu, kte­ré Vám usnad­ní ces­tu k Vaše­mu byd­le­ní. Luč­ní jez - to je moder­ní byd­le­ní pro ty, kte­ří chtě­jí více...