Kontakty

Obchod­ní fir­ma:
VLTAVAPARK s. r. o.

Síd­lo spo­leč­nos­ti:
Rad­nič­ní 136/7
370 01 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
IČ: 26024306
DIČ: CZ26024306

Spo­leč­nost zapsá­na v obchod­ním rejstří­ku vede­ném Kraj­ským sou­dem v Čes­kých Budě­jo­vi­cích pod spi­so­vou znač­kou C 9610

Pro­dej bytů:
Euro­ti­me s.r.o.
Čes­ká 141/66
370 01 Čes­ké Budě­jo­vi­ce

Kon­takt­ní oso­by:
Tomáš Hej­pe­tr – tel.: 602 474 256, email: hejpetr@conduco.cz
Pavlí­na Šan­do­vá – tel.: 602 455 481, email: sandova@conduco.cz

 

Kontaktujte nás