Časté dotazy

Jaká je nabídka bytů v V. etapě? Domy D a E zahrnují byty téměř všech velikostních kategorií. Najdete zde byty od 1+kk až po 6+kk, od 38,6 m2 až po 165 m2 i více dle přání klienta. Dispozice je možno, do určité míry, pokud neohrožují statiku či polohu instalací objektu, upravovat podle přání. Téměř každý byt má terasu nebo balkon. Výtah je zaveden do všech podlaží. V suterénu jsou především garáže, sklepy, kolárny a úklidová komora a v nadzemních podlažích jsou byty a sklepy

Jak se této lokality týkají povodně? I přes bezprostřední sousedství s řekou Vltavou nebyla při zatím největších povodních v roce 2002 stávající lokalita postižena rovnoměrně. V závislosti na reliéfu terénu dosahovala hladina výšky 0,5 až 1 m od stávajícího terénu. V rámci nové výstavby je ochrana řešena ve třech stupních:

  1. Objekty jsou založeny vysoko (v podstatě na terénu a zemina je přisypána) a jsou koncipovány jako pěti podlažní budovy s polozapuštěným podlažím parkingu. Podzemní podlaží je provedeno jako železobetonová vana z vodostavebního betonu na vjezdu opatřená konstrukcemi pro instalaci mobilních protipovodňových zábran, které jsou součástí objektu. Všechny technologie, důležité pro provoz domu, jsou instalovány nad hladinou řeky z roku 2002.
  2. Nejnižší obytné podlaží je výškově osazeno tak, že i při nejvyšší dosud naměřené hladině vody z roku 2002 bude čistá podlaha cca 1,4 – 1,6 m nad ní.
  3. Společně s cyklostezkou byl realizován zemní val chránící území.

Všechna opatření jako celek vytváří účinnou ochranu osob a majetku projektu Luční jez proti povodni v roce 2002, která byla hodnocena jak pětiset až tisíciletá.

Jak jsou naplánované splátky kupní ceny za byt? Splátky za byt a příslušenství (sklep, garáž) probíhají ve vazbě na výstavbu domu. Při podpisu rezervační smlouvy – záloha 100.000 Kč. Po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí je první splátka ve výši 10%, při dokončení hrubé stavby následuje splátka ve výši 40%, po dokončení rozvodů a osazení oken je splátka ve výši 20%, při kompletním dokončení stavby dalších 20% a po podpisu kupní smlouvy a před předáním bytu proběhne doplatek ve výši 10%.

Jaká je garance, že bude projekt zdárně dokončen? Společnost VLTAVAPARK s. r. o. je zkušeným developerem v oblasti výstavby nových bytových domů, má tedy více jak desetiletou historii a budoucnost v dalších etapách tohoto projektu.

Jaký je způsob vytápění a jaké jsou provozní náklady? Vytápění je řešeno výměníkovou stanicí na dálkový zdroj z Teplárna České Budějovice a. s. Tato stanice zajišťuje topení a ohřev teplé užitkové vody vždy podle potřeby tzn. nemá žádná časová omezení a stanice je pod nepřetržitou dálkovou správou. Provozní náklady jsou velmi individuální záležitostí každého uživatele bytu nebo garáže a to zejména spotřebou jednotlivých energií: topení, teplá a studená voda a elektrická energie. Elektrická energie je odebírána na základě smlouvy každého vlastníka bytu s dodavatelem. Do nákladů za provoz a správu domu samozřejmě patří i další položky jako energie pro společné prostory (topení, elektrická energie), revize, úklid (podle rozhodnutí shromáždění vlastníků), drobné opravy a údržba (žárovky apod.) a tzv. „fond oprav“. Výši záloh za tyto jednotlivé služby stanovují vlastníci sami v rámci shromáždění vlastníků a jejich dodávku zajišťuje Společenství vlastníků nebo jím vybraný správce.

Co vše je v ceně bytu? Cena bytu je uvedena včetně DPH a obsahuje také spoluvlastnický podíl na budově a podíl na pozemku pod objektem. Součástí kupní ceny je také standardní vybavení bytu: plovoucí podlahy, dlažby, obklady, dveře s obložkami, kompletní zařizovací předměty koupelny dle projektu, rozvody elektřiny, slaboproudu a další viz. sekce Standardy, v ceně není zahrnuta kuchyňská linka.

Jaké finanční poradenství poskytujete k získání hypotéky nebo úvěru? Spolupracujeme se všemi institucemi poskytujícími hypotéky. Jsme schopni zprostředkovat financování v jakékoli bance, po splnění stanovených podmínek, ale vždy zohledňujeme konkrétní podmínky žadatele, zda je podnikatel, zaměstnanec, kde má účet, apod.

Kdy je plánováno dokončení současné výstavby V. etapy (objekt D+E)?
Dokončení výstavby s kolaudací je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2019 a poté postupné předávání bytů, garáží i sklepů jednotlivým klientům do konce června roku 2019.